Posted on

Jeszcze do niedawna budowa domu całorocznego kojarzyła się wszystkim z ogromną papierologią, a przede wszystkim koniecznością zdobycia pozwolenia na budowę. Czy na każdy domek całoroczny należy uzyskiwać takie pozwolenie? Czy są od tej zasady jakieś wyjątki, a jeśli tak, to jakie?

Domki bez pozwolenia, czyli tzw. „domki na zgłoszenie”

Zakup działki i postawienie na niej własnego domu jest spełnieniem marzeń wielu osób. Niestety, w większości przypadków postawienie domu wymaga załatwienia szeregu dokumentów, których zdobycie nie jest wbrew pozorom łatwe. Często od kupienia działki do rozpoczęcia budowy mija bardzo wiele czasu. Szczególnie kłopotliwe okazuje się zwykle uzyskanie pozwolenia na budowę. Są jednak pewne opcje, aby nie musieć zdobywać tego dokumentu. Zgodnie ze znowelizowaną w 2020 roku ustawą Prawo budowlane wydania pozwolenia na budowę nie wymagają budynki o charakterze rekreacyjnym, których powierzchnia nie przekracza 35 m2. Domy stawiane bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę nazywane są „domami na zgłoszenie”, ponieważ zamiar ich wybudowania należy zgłosić w urzędzie.

Jak wybudować dom bez pozwolenia?

Jak już wcześniej wspomniano, istnieje opcja, aby budować domki bez pozwolenia na budowę.  Oprócz zgłoszenia zamiaru budowy w urzędzie, dom ten musi jednak spełniać pewne wymagania. Po pierwsze (co wynika jasno z ustawy Prawo budowlane), musi to być dom rekreacyjny, którego powierzchnia nie przekracza 35 m2. Pamiętajmy także, aby sprawdzić, czy dla terenu, na którym znajduje się nasza działka, istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak, należy się z nim dokładnie zapoznać, aby mieć pewność, że planowana budowa nie stoi z nim w sprzeczności. Może się zdarzyć, że miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu nie ma – wtedy może okazać się konieczne uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Domki bez pozwolenia każdorazowo wymagają zgłoszenia w urzędzie starosty – zgłoszenie takie powinno zawierać wszelkie szczegóły dotyczące budowy.