Posted on

Rozmawiając o alimentach od byłego małżonka, zagadnienie to często jest mniej wyraźne dla wielu ludzi. Jednak warto zdawać sobie sprawę, że proces rozwodu niekoniecznie musi oznaczać gorszy poziom życia dla osoby, która w trakcie małżeństwa miała mniejszy wkład finansowy.

Alimenty od byłego małżonka — prawne zaplecze ochrony poszkodowanego

Najczęściej kojarzymy obowiązek alimentacyjny z zapewnianiem wsparcia finansowego dla dzieci lub innych krewnych w trudnej sytuacji życiowej. Prawo, jednakże ma mechanizmy chroniące małżonków, którzy zarabiali mniej i poświęcali się rodzinie oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego. Po rozwodzie obie strony mają prawo do życia na tym samym materialnym poziomie, co w czasach małżeństwa. Niestety, często dochodzi do sytuacji, w których poziom życia jednej z byłych par dramatycznie spada. To zdarza się, gdy różnice w dochodach były znaczne lub jeśli jedno z małżonków nie pracowało. W takich sytuacjach można wystąpić do sądu o alimenty od byłego małżonka.

Można także ubiegać się o te alimenty już podczas sprawy rozwodowej, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów prawa. Współpraca z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym może pomóc w osiągnięciu pozytywnego wyniku. Warto zaznaczyć, że uzyskanie alimentów od byłego partnera ma odmienne ramy prawne w stosunku do alimentów dla dzieci czy innych osób bliskich. Szukając prawnika, który pomoże rozwiązać ten problem, warto sprawdzić ofertę tej kancelarii https://www.adwokat-cyranski.com/prawo-rodzinne-lodz

Znaczenie wyroku o winie w kontekście alimentów od byłego małżonka

Podczas wniosku o alimenty od byłego małżonka, wiele czynników jest branych pod uwagę przez Sąd. Jednym z istotnych jest kwestia orzeczenia o winie w procesie rozwodowym. To decyduje, która ze stron ponosi większą winę za rozpad małżeństwa i czy winę można przypisać komukolwiek.

W procesie rozwodowym sąd rozstrzyga o winie za rozpad związku małżeńskiego, jeśli rozwód nie jest wynikiem porozumienia stron. To orzeczenie ma duże znaczenie dla sprawy o alimenty po rozwodzie. Małżonek, który nie ponosi wyłącznej winy za rozpad małżeństwa i który znalazł się w trudnej sytuacji, może ubiegać się o alimenty od byłego partnera. Wysokość alimentów jest uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości finansowych i majątkowych zobowiązanego.

Po rozwodzie jest możliwość ubiegania się o alimenty od byłego małżonka w następujących przypadkach:

  • żaden z małżonków nie ponosi winy za rozpad małżeństwa lub zgodnie proszą sąd, aby nie orzekać o winie,
  • obie strony są winne za rozpad małżeństwa.

Aby to mogło mieć miejsce, osoba ubiegająca się o alimenty musi spełnić dwie przesłanki:

  • znajdować się w stanie niedostatku, który wynikł w wyniku rozwodu,
  • były partner, który ma płacić alimenty, musi posiadać odpowiednie środki zarobkowe i majątkowe.