Posted on

W procesie sądowym występują opłaty stałe oraz zmienne, dlatego trzeba mieć świadomość, że zakończenie małżeństwa wiąże się z kosztami. Największy wydatek to wsparcie prawnika, ale specjalista z zakresu prawa jest niezbędny do napisania pozwu o rozwód/odpowiedzi oraz reprezentacji przed sądem.

Proces rozwodowy – jakie występują opłaty?

Pierwszym wydatkiem ponoszonym przez stronę w procesie jest uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. To koszt 17 zł. Dodatkowe wydatki pojawiają się w skomplikowanych sprawach, gdzie wymagane są wnioski uzupełniające. Wśród przykładów wymienia się orzeczenie o eksmisji (200 zł) albo uzyskanie opinii biegłego (od 500 do nawet 1000 zł). Powrót do wcześniejszego nazwiska to kwota 11 zł.

Jeśli istnieje nawet najmniejsza szansa na uratowanie małżeństwa, sąd prawdopodobnie wyśle rodzinę na mediację. Spotkanie z mediatorem to koszt 150 zł za pierwszą wizytę i 100 zł za każdą kolejną. Z kolei opinia wydawana przez kuratora sądowego po wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym w miejscu zamieszkania dzieci to koszt 80 zł.

Rozwód z orzeczeniem o winie oraz bez orzekania

Rozwód bez orzekania o winie to zdecydowanie mniejsze wydatki. Jednak i w tym przypadku pomoc specjalisty jest niezbędna. Aby znaleźć odpowiednie wsparcie zgodne z miejscem zamieszkania, wystarczy wpisać w wyszukiwarce odpowiednią frazę wraz z lokalizacją, na przykład „prawnik rozwód Kraków”. Wracając jednak do zakończenia małżeństwa bez orzekania o winie. Sąd zwraca połowę opłat związanych z dostarczeniem pozwu do wymiaru sprawiedliwości, a oprócz tego druga strona ma obowiązek zwrócić powodowi 150 zł.

Z kolei w przypadku orzekania o winie koszty postępowania ponosi strona winna rozkładu pożycia małżeńskiego.

Na koszt rozwodu wpływa również honorarium, jakie pobiera prawnik. Kwota, jaką trzeba mu zapłacić, jest uwarunkowana indywidualną stawką, ale prawo wyznacza minimalną stawką za orzeczenie rozwodu bez winy i jest ona równa 720 zł netto. Jeśli sąd ma uznać winę jednego z małżonków, koszt jest wyższy i wynosi 1080 zł netto. Jednak w rzeczywistości kwoty są o wiele wyższe. W mało skomplikowanych sprawach można zapłacić około 2000 zł, a w długoletnich, zaawansowanych przypadkach trzeba liczyć się z kosztem około 6000 zł.